1,5% PODATKU DOCHODOWEGO

Jako organizacja pożytku publicznego zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe i przekazanie 1% swojego podatku na rzecz naszej Fundacji.
KRS 0000247350

DAROWIZNA

W tytule przelewu należy wpisać "Darowizna na cele statutowe"
nr konta 76 2490 0005 0000 4530 3424 0975

DLA BIZNESU

Proponujemy formę współpracy z firmami za pośrednictwem sponsoringu. Polega ona na przekazaniu środków finansowych na relizację celów statutowych bądź wspierając konkretny projekt. W zamian za wsparcie finansowe oferujemy firmom statut partnera lub członka wspierającego Fundację. Szczegóły wpsółpracy reguluje umowa sponsoringu, w której określone są obopólne korzyści (logo na stronie internetowej Fundacji, informacje o sponsorze na zakupionym sprzęcie, podanie do informacji publicznej danych sponsora).

NASZE CELE
  • Pomoc osobom niepełnosprawnym i zwiększenie skuteczności oraz poprawa jakości leczenia usprawniającego
     

  • Realizowanie profilaktycznych programów zdrowotnych i zapobiegających niepełnosprawności oraz pogłębianiu się izolacji społecznej osób niepełnosprawnych;
     

  • Prowadzenie edukacji zdrowotnej;
     

  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr medycznych zajmujących się rehabilitacją i opieką nad osobami niepełnosprawnymi;