FUNDACJA NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Fundacja została wpisana przez Ministra prawa do wykazu instytucji, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń, o których mowa w art. 47 i art. 49 Kodeksu karnego

STATUT FUNDACJI

PDF

Pomagając nam pomagasz sobie

Nie musisz oddawać nam swojego 1,5%, ale pamiętaj, że jako osoba aktywna narażony jesteś na szereg kontuzji, z którymi bez pomocy rehabilitacji możesz sobie nie poradzić. Jeśli tak się wydarzy z pewnością będziesz oczekiwał opieki na godnym poziomie. Niestety, bez wystarczających środków nie będziemy mogli sprostać twoim oczekiwaniom. Robimy co możemy, ale moglibyśmy jeszcze więcej i możesz nam w tym pomóc.

Jako Organizacja Pożytku Publicznego, zwracamy się do Państwa z prośbą, o wsparcie finansowe i przekazanie 1% swojego podatku na rzecz naszej Fundacji.

Od początku powstania Fundacji wszelkie działania kierujemy na cele ochrony i promocji zdrowia. Nasza działalność jest całkowicie społeczna, a uzyskane środki w całości przeznaczamy na działalność statutową. Żadna z osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Fundacji, nie otrzymuje za swoją pracę wynagrodzenia.

Dzięki działalności Fundacji Oddział Rehabilitacji i Ośrodki Rehabilitacji Dziennej „Pro-Medica” sp. z o.o. w Ełku mogą poszczycić się najlepiej wykwalifikowaną kadrą fizjoterapeutów w północno-wschodnim regionie naszego kraju. Nie jest to tylko kwestia ilości zatrudnionych magistrów fizjoterapii, ale przede wszystkim, ilości fizjoterapeutów dysponujących całą gamą kursów specjalistycznych, które w głównej mierze stanowią o ich profesjonalizmie i wkładają im w ręce odpowiednie narzędzia co przekłada się na sukces procesu fizjoterapeutycznego.


Fundacja „Reha-Vitae”

W znaczącym stopniu partycypuje także w kosztach doposażenia Oddziału Rehabilitacji i Ośrodkach Rehabilitacji Dziennej: ogólnoustrojowej oraz dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, w specjalistyczny sprzęt medyczny, bez którego nowoczesna rehabilitacja byłaby niemożliwa. Wystarczy wspomnieć, że od początku działalności, czyli od roku 2006, przeznaczyliśmy na ten cel 243 389,86 zł.

Fundacja realizuje także programy, promujące zdrowy styl życia, skierowane do dzieci i młodzieży.

Dzieci są szczególnie narażone na niebezpieczeństwa związane z rozwojem chorób cywilizacyjnych, dlatego Fundacja od 2007 roku czynnie uczestniczy w propagowaniu zdrowych nawyków żywieniowych i aktywnych form wypoczynku.

Otrzymane dotychczas środki finansowe przeznaczyliśmy w szczególności na:

  • realizację programów promujących zdrowy styl życia wśród dzieci,

  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry medycznej zajmującej się rehabilitacją

  • zakup specjalistycznego sprzętu medycznego,

  • organizację konferencji naukowo-szkoleniowych: "Urazy rdzenia kręgowego – profilaktyka i rehabilitacja", "Choroby naczyniowe mózgu – profilaktyka i rehabilitacja",

  • organizację szkoleń: Kurs Kinesio Taping; Leczenie usprawniające i zasady stosowania gorsetów dynamicznych u dzieci ze skoliozą; Ocena motoryki dużej dzieci z dziecięcym porażaniem mózgowym wg skali GMFM; Reedukacja funkcji kończyny górnej u chorych po ogniskowych, niepostępujących uszkodzeniach mózgu,

  • opracowanie i bezpłatne rozpowszechnianie poradników i książeczek: poradnik dla pacjentów z porażeniem nerwu twarzowego; książeczka instruktażowa o pielęgnacji niemowląt, poradnik dla pacjentów po rekonstrukcji ACL, książeczka instruktażowa dla pacjentów po przebytej endoprotezoplastyce stawu biodrowego, książeczki instruktażowe dla dzieci ze skoliozą, bezpłatne rozpowszechnianie wśród osób niepełnosprawnych czasopisma „Integracja”.

MAŁGORZATA SKOLIMOWSKA

Prezes Fundacji
Mgr Fizjoterapii

AGNIESZKA WIŚNIEWSKA

Z-ca Prezesa Fundacji
Lekarzy, Specjalisty Rehabilitacji Leczniczej

HUBERT UTYKAŃSKI

Sekretarz Fundacji
Mgr Fizjoterapii