DZIECI PRZYSZŁOŚCIĄ EŁKU

Fundacja Zapobiegania Niepełnosprawności i Promocji Zdrowia przy Oddziale Rehabilitacji Szpitala w Ełku "REHA-VITAE" przy całkowitym finansowaniu z budżetu Miasta Ełku i partnerstwie „Pro-Medica” Sp. z o.o. w Ełku, kontynuuje w roku bieżącym realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pt "Dzieci przyszłością Ełku".

Program polega na edukacji prozdrowotnej i promowaniu aktywności ruchowej wśród dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych oraz rodziców, opiekunów.

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie diagnostyki w zakresie wad postawy poprzez udzielanie konsultacji fizjoterapeutycznych, ćwiczeń indywidualnych.

Zapraszamy dzieci klas podstawowych na bezpłatne ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne oraz konsultacje fizjoterapeutyczne, które odbędą się na terenie "Pro-Medica" sp. z o.o. w Ełku, ul. Baranki 24,
 Zapisy prowadzone są pod numerem:  87-620-95-38.